...

SEO

Søke-Motor-Optimalisering

I den digitale æraen er synlighet på nettet avgjørende for en bedrifts suksess. Blant de mange verktøyene som står til rådighet for å oppnå dette, står SEO som en hjørnestein i digital markedsføring. Å forstå hva SEO er, hvorfor det er viktig, og hvordan en bedrift kan dra nytte av det, er essensielt for å navigere i det konkurransedyktige online landskapet.

Øk Synligheten (tradisjonell)

Øk trafikken ved å plassere din bedrift høyt på søkemotorer som Google og Bing. Vi hjelper deg med å optimalisere alt fra innhold, struktur, linker, søkeord og mye mer!

SGE Optimalisering (Fremtiden)

Search Generetive Engine er Google sin nye AI genererte søk. Det er forventet at det skal tas i bruk i Norge i 2024 og det vil endre tradisjonell SEO for alltid! Vi i Bergravn spesialiserer oss på å rangere høyt i SGE. Ta kontakt for mer info.

Målrettet Trafikk

En velgjennomført SEO-strategi inkluderer målrettet bruk av søkeord som er relevante for bedriftens produkter og/eller tjenester. Dette tiltrekker seg trafikk fra personer som aktivt søker etter det du tilbyr.

Ingen Skjulte Kostnader!

SEO 1

5000 kr
inkl. mva.
 • SEO 1 side
 • Optimalisering for SGE
 • Tekst, bilde og video
 • Rapport fra GA4
 • Google Search Console
 • Søkeordanalyse
 • Hastighetoptimalisering
 • Konkurrentanalyse
 • Link optimalisering
 • Mobiloptimalisering

SEO 5

10 000 kr
inkl. mva.
 • SEO 5 sider
 • Optimalisering for SGE
 • Tekst, bilde og video
 • Rapport fra GA4
 • Google Search Console
 • Søkeordanalyse
 • Hastighetoptimalisering
 • Konkurrentanalyse
 • Link optimalisering
 • Mobiloptimalisering

SEO 10

15 000 kr
inkl. mva.
 • SEO 10 sider
 • Optimalisering for SGE
 • Tekst, bilde og video
 • Rapport fra GA4
 • Google Search Console
 • Søkeordanalyse
 • Hastighetoptimalisering
 • Konkurrentanalyse
 • Link optimalisering
 • Mobiloptimalisering
Populær

SEO +

Avtale
inkl. mva.
 • Mer enn 10 sider?
 • Optimalisering for SGE
 • Tekst, bilde og video
 • Rapport fra GA4
 • Google Search Console
 • Søkeordanalyse
 • Hastighetoptimalisering
 • Konkurrentanalyse
 • Link optimalisering
 • Mobiloptimalisering

Ta kontakt!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sondre Gregersen

Ring:

(+47) 938 76 810

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.