...

Publisert: Januar 2024 

Gratis Markedsanalyse

Forespør en kostnadsfri markedsanalyse fra Bergravn i dag!

Vi i Bergravn brenner virkelig for dette digitale kaoset av markedsføring, derfor ønsker vi å gi en helt uforpliktende markedsanalyse av din bedrift. Ser vi i Bergravn at vi ikke har noe å bidra med, takker vi deg for lærdommen. Har din bedrift noe å forbedre legger vi opp en plan helt uten kostnader, om dere ønsker å bruke oss til å gjennomføre er helt opp til dere.

Utbytte av rapport:

  • En generell forståelse over hvem som er deres nærmeste konkurrenter på Google
  • Hvor mye konkurranse det er for relevante nøkkelord (søkeord) i deres bransje og tips til forbedring
  • Generell oversikt over nettsiden deres (mobiltilpasning, hastighet, sosiale medier og Google My Business)
  • Oppsummering med konkrete punkter og tips for hvordan deres bedrift kan forbedre deres digitale synlighet i dag! (SEO, artikler, betalt søk m.m)

1 Konkurrenter  
     1.1 Geografisk
             1.1.1 Pris 
             1.1.2 Tilbud
             1.1.3 Annonser
             1.1.4 Største konkurrent
     1.2 Alle konkurrenter

2 Nøkkelord

3 Nettside
     3.1 Hastighet
             3.1.1
Hastighet mobil
             3.1.2 Hastighet pc
     3.2 Mobiloptimalisering 
     3.3 Google My Business

4 Oppsummering 
     4.1 Positivt 
     4.2 Forbedringspotensiale

Ta kontakt!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.